Evaluator Proiecte


Evaluator Proiecte

COR: 241263
ACREDITARE: ANC

Programul cursurilor teoretice și a activității practice este flexibil și adaptabil în funcție de nevoile cursanților

Link-uri utile: http://www.fonduri-ue.ro

 

Cursul de Evaluator Proiecte se adresează persoanelor care vor să dobândească competenţe de evaluator pentru proiectele finanţate din surse naţionale şi europene. Centrul nostru de formare profesională vă oferă soluţii în scrierea şi accesarea proiectelor pe care doriţi să le realizaţi. În cadrul cursului, pe lângă cunoştinţele teoretice dobândite conform legislaţiei în vigoare în acest domeniu, veţi avea ocazia să desfăşuraţi şi activităţi practice.

În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Ca urmare a absolvirii acestui curs vă veţi familiariza cu noţiunile de bază în domeniul evaluării proiectelor şi vă veţi însuşi toate competenţele necesare pentru a putea exercita această meserie cu succes.

Vă reamintim că evaluarea proiectelor este un proces care necesită o pregătire adecvată pentru a putea gestiona corespunzător diversitatea şi dificultatea situaţilor cu care vă veţi confrunta!

 

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.      Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

2.      Aplicarea normelor de protecţie a mediului

3.      Aplicarea normelor de asigurare a securităţii informaţiilor

4.      Organizarea procesului de evaluare

5.      Evaluarea propunerii de proiect

6.      Validarea evaluării

7.      Acordarea de asistenţă tehnică pentru selecţia de proiecte

 

Competente profesionale necesare inrolare curs

Studii superioare (licenta/master)

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Studii superioare (licenta/master)

Certificat de nastere

Certificat casătorie/decizie divorț (daca este cazul)

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Organizarea procesului de evaluare

Evaluarea propunerii de proiect

Validarea evaluării

Acordarea de asistenţă tehnică pentru selecţia de proiecte