Pachet ECDL Profil DIDACTIC


Pachet ECDL Profil DIDACTIC

COR: 0000
ACREDITARE: ECDL ROMANIA

Certificarea ECDL PROFIL DIDACTIC se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care doresc să beneficieze de credite profesionale transferabile.

Conform Ordinului nr. 3881 din 11.06.2013 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile, cadrele didactice din învăţământul preuniversitar care obţin Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC pot beneficia de 25 credite profesionale transferabile.

Acest pachet cuprinde 6 module obligatorii: Utilizarea computerului (Windows și concepte de bază despre IT, calculatoare, retele de calculatoare, protejarea datelor); Instrumente online (Utilizare Internetului și a email-ului); Editare de text (Utilizarea programului Word); Calcul tabelar (Utilizarea programului Excel); Baze de date (Utilizarea programului Access) si Prezentări (Utilizarea programului PowerPoint).

Fiecare participant va beneficia pe parcursul instruirii de calculator individual conectat la internet, suport de curs in format electronic si teste teoretice si practice.

Pentru fiecare modul se va sustine un test online iar promovarea acestuia presupune rezolvarea a cel putin 75% din cerintele modulului respectiv. Timpul alocat examinarii este de 45 de minute/modul. In caz de nepromovare se va putea sustine reexaminarea modulului intr-o sesiune viitoare. In urma promovarii se va elibera diploma ECDL Profil Didatic care va contine cele 6 module promovate.

La finalul cursului candidatii vor putea sa utilizeze la un nivel competitiv aplicatiile Word, Excel, PowerPoint si Access , browserele de Internet,  aplicatia de posta electronica Microsoft Outlook si sistemul de operare Windows. De asemenea isi vor insusi notiunile de hardware, software, retelistica si vor intelege importanta protejarii datelor si dispozitivelor impotriva accesului neautorizat si a virusilor.

Competente profesionale necesare inrolare curs

Invatamant Gimnazial

Acte necesare pentru inscriere

Carte de Identitate

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Utilizarea computerului

Instrumente online

Utilizarea programului PowerPoint

Utilizarea programului Word

Utilizarea programului Excel

Utilizarea programului Access