Lurator in gospodaria agrosturistica


Lurator in gospodaria agrosturistica

COR: 515204
ACREDITARE: ANC

Pentru participarea la examenul de absolvire se percepe o taxă de 60 RON conform Ordinului MMJS 166/2017.

„Veşnicia s-a născut la sat...”- Lucian Blaga

Lucrătorul în gospodăria agroturistică asigură dezvoltarea turismului în mediul rural. Acesta este persoana care face posibil ca idila rurală să devină o realitate cu ajutorul  pensiunilor turistice rurale şi agroturistice.

Vă aşteptăm sa dobândiţi competenţele necesare pentru promovarea serviciilor agroturistice şi securitatea turiştilor! La cursul nostru veţi învăţa care sunt principalele responsabilităţi ale unui lucrător în gospodăria agroturistică. Noi vă oferim informaţiile şi dumneavoastră le puneţi în aplicare! La cursul nostru veţi dobândi aptitudinile necesare pentru munca în echipă!                       

 Pensiunea agroturistică a devenit elementul cheie al dezvoltării economiei rurale, dat fiind faptul că tot mai mulţi oameni caută evadarea din cotidian în liniştea atât de puţin atinsă de civilizaţie. Viața la sat, integrată naturii pure, presupune activități specifice, în perfect acord cu mediul din care provine. Vechi de sute de ani, aceste activități s-au transformat în vremurile noastre într-o meserie de sine stătătoare, aceea de lucrător agroturistic.

Link-uri utile: http://www.apia.org.ro/

Programul cursurilor teoretice și al activității practice este flexibil și adaptabil în funcție de nevoile cursanților.

Competenţe dobândite în urma acestui curs:

1.      Asigurarea normelor de igienă în gospodăria agroturistică;

2.      Aplicarea normelor SSM, PSI şi a celor sanitar-veterinare;

3.      Gestionarea documentelor de evidenţă;

4.      Organizarea fermei agroturistice;

5.      Soluţii pentru satisfacerea cerinţelor clienţilor;

6.      Recunoaşterea agregatelor şi instalaţiilor folosite în agricultură;

În urma promovării examenului se emite certificatul de http://cursuriautorizate.eu/upload/utile/Certificat_de_Calificare_SPECIMEN.JPG , sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Competente profesionale necesare inrolare curs

Diplomă de BAC obligatoriu

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Certificat de naștere

Certificat de căsătorie/decizie de divorț (dacă este cazul).

Diplomă de BAC obligatoriu

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Asigurarea normelor de igienă în gospodăria agroturistică

Aplicarea normelor SSM

PSI şi a celor sanitar-veterinare

Gestionarea documentelor de evidenţă

Soluţii pentru satisfacerea cerinţelor clienţilor

Recunoaşterea agregatelor şi instalaţiilor folosite în agricultură;