Formator

COR: 242401
ACREDITARE: ANCProfesiunea de FORMATOR este una dintre cele care lucrează cu un material sensibil, delicat: ființa umană. De aceea, pentru a fi un bun formator, trebuie să te formezi pe tine însuți.

            Noi știm că tu ai toate calitățile necesare unui bun formator. Orice om le are. Ceea ce putem face noi este să te ajutăm să le dezvolți armonios.

            Învață să ai ÎNCREDERE în tine!

            Învață să ai CURAJ!

            Învață să ai ATITUDINE!

       Programul cursurilor teoretice și a activității practice este flexibil și adaptabil în funcție de nevoile cursanților.

Certificarea este esențială în orice ocupație,  ea atestă faptul că aveți cunoștințele necesare obținerii unui produs sau serviciu de calitate. De asemenea, reprezintă un plus în fața oricarui profesor care nu este specializat in educația adulților: certificarea înseamnă credibilitate.

Certificarea vă ajută în demersurile de accesare a fondurilor europene în domeniul formării continue a adulților, oferind competențele necesare unei activități legale pe piața românească și internațională, inclusiv europeană. Inscrierea in registrele http://www.anc.edu.ro  fiind obligatorie pentru orice program de finantare european http://www.fonduri-ue.ro .

Certificatul de absolvire (absolvire/calificare(click aici) ) acreditat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice este recunoscut în ţară şi în Statele Membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Echipa noastra va fi alaturi de tine si dupa absolvire cu sfaturi si proiecte, iar daca doresti informatii si consultanță suplimentară vom fi mereu aici. http://cursuriautorizate.eu/contact

Competențe:


1.      Pregătirea profesională a personalului:

-          Stabilirea scopului și obiectivele programului de formare;

-          Culegerea informațiilor despre cursanți;

-          Planificarea activităților de formare;

-          Pregătirea suportului de curs și a materialelor auxiliare;

-          Informarea cursanților despre condițiile generale de desfășurare a formării.

2.      Formarea practică:

-       Culegerea informațiilor despre cunoștințele teoretice ale cursanților;

-        Verificarea funcționalității dispozitivelor / echipamentelor aparatelor pentru formarea practică;

-          Organizarea programelor și a stagiior de formare.

3.      Activități de formare:

-          Prezintă scopul și obiectivele activității de formare;

-          Realizarea secvențelor de formare;

-          Culegerea informațiilor de la cursanți despre modul de desfășurare al activităților de formare;

-          Realizarea evaluării formative;

-    Stabilirea sarcinilor de lucru pentru perioada dintre sesiunile de formare;

4.      Evaluarea perticipanților la formare:

-          Elaborarea instrumentelor de evaluare;

-          Organizarea sesiunilor de evaluare a participanților;

-          Participarea la desfășurarea sesiunilor de evaluare;

-          Înregistrarea rezultatelor evaluării participanților.

5.      Evaluarea programului de formare:

-          Analiza derulării formării;

-          Monitorizarea activității participanților după încheierea stagiului;

-          Revizuirea programului de formare;

-          Redactarea raportului de evaluare.


Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie XEROX:
•    Carte de identitate 
•    Studii superioare (licență/master) 
•    Certificat de naștere 
•    Certificat de căsătorie/decizie de divorț (dacă este cazul).

 

 

Competente profesionale necesare inrolare curs

Studii superioare (licență/master)

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Studii superioare (licență/master)

Certificat de naștere

Certificat de căsătorie/decizie de divorț (dacă este cazul).

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Pregătirea profesională a personalului

Formarea practică

Activități de formare

Evaluarea programului de formare