Instructor Preparator Formare


Instructor Preparator Formare

COR: 333309
ACREDITARE: ANC

           

    ÎNCREDERE + CURAJ + CLARITATE =  COMUNICARE

COMUNICARE + SIGURANȚĂ + ATITUDINE = MENTOR - FORMATOR PRACTICĂ : INSTRUCTOR PREPARTOR FORMARE

                                               

            Profesiunea de FORMATOR este una dintre cele care lucrează cu un material sensibil, delicat: ființa umană. Instructorul PREPARATOR FORMARE, este (în funcție de studiile de bază) MAISTRU INSTRUCTOR sau INSTRUCTOR SPORTIV http://cursuriautorizateeu.simplesite.com/429019151 !

Instructorul PREPARATOR FORMARE, este determinant pentru însușirea și aplicarea noțiunilor teoretice în practică, pe de o parte, dar și pentru formarea corectă a abilităților necesare în orice activitate.

De aceea, pentru a fi un bun formator, trebuie să te formezi pe tine însuți.

            Noi știm că tu ai toate calitățile necesare unui bun formator. Orice om le are. Ceea ce putem face noi este să te ajutăm să le dezvolți armonios.

            Învață să ai ÎNCREDERE în tine!

            Învață să ai CURAJ!

            Învață să ai ATITUDINE!

Cursul de Instructor/Preparator Formare este adresat oricărei persoane absolvente a examenului de bacalaureat care e interesat de desfăşurarea de activităţi de formare profesională. Cursanţii vor învăţa cum să realizeze instruirea practică şi cum să desfăşoare activităţi de implicare a persoanelor instruite în gestionarea situaţiilor dificile şi de evaluare a acestora. De asemenea, în cadrul cursului, cursanţii îşi vor îmbunătăţi tehnicile şi metodele de comunicare şi predare pentru a reuşi să se devină instructori şi preparatori eficienţi de formare profesională.

În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Acest curs este echivalentul cursului de Formator, pentru persoanele cu studii medii care doresc sa activeze în domeniul formării profesionale pentru instruirea practică.

 

„Educaţia este cea mai puternică armă pe care o puteţi folosi pentru a schimba lumea.” (Nelson Mandela)

       Programul cursurilor teoretice și a activității practice este flexibil și adaptabil în funcție de nevoile cursanților.

Certificarea este esențială în orice ocupație,  ea atestă faptul că aveți cunoștințele necesare obținerii unui produs sau serviciu de calitate. De asemenea, reprezintă un plus în fața oricarui profesor care nu este specializat in educația adulților: certificarea înseamnă credibilitate.

Certificarea vă ajută în demersurile de accesare a fondurilor europene în domeniul formării continue a adulților, oferind competențele necesare unei activități legale pe piața românească și internațională, inclusiv europeană. Inscrierea in registrele http://www.anc.edu.ro  fiind obligatorie pentru orice program de finantare european http://www.fonduri-ue.ro .

Certificatul de calificare (absolvire/calificare (click aici) ) acreditat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice este recunoscut în ţară şi în Statele Membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Echipa noastra va fi alaturi de tine si dupa absolvire cu sfaturi si proiecte, iar daca doresti informatii si consultanță suplimentară vom fi mereu aici http://cursuriautorizate.eu/contact .

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.      Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și ale prevenirii și stingerii incendiilor;

2.      Aplicarea normelor de protecție a mediului:

3.      Aplicarea procedurilor de calitate specifice domeniului de formare;

4.      Proiectarea activităților de formare;

5.      Asigurarea managementului procesului de instruire;

6.      Evaluarea activităților de formare;

7.      Asigurarea funcționalității utilajelor și echipamentelor specifice din atelierele / laboratoarele de lucru;

8.      Integrarea TIC (Tehnologia Informației și Comunicațiilor) în formare;

9.      Consilierea formabililor;

10.Dezvoltarea instituțională a organizației și dezvoltarea de parteneriateorganizație-comunitate;

11.  Asigurarea managementului carierei și al dezvoltății personale.

Competente profesionale necesare inrolare curs

Diplomă de Bacalaureat

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Diplomă de Bacalaureat

Certificat de nastere

Certificat casătorie/decizie divorț (daca este cazul)

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și ale prevenirii și stingerii incendiilor;

Proiectarea activităților de formare;

Evaluarea activităților de formare

Dezvoltarea instituțională a organizației și dezvoltarea de parteneriate organizație-comunitate

Dezvoltarea instituțională a organizației și dezvoltarea de parteneriateorganizație-comunitate

Asigurarea managementului carierei și al dezvoltății personale