Camerista


Camerista

COR: 516201
ACREDITARE: ANC

Camerista reprezintă imaginea întregului personal al unei unităţi de turism, afişând o uniformă impecabilă, discreţie, amabilitate, atenţie şi cel mai important oferă servicii ireproşabile. Camerista îşi desfăşoară activitatea într-un hotel sau o altă unitate de cazare, aceasta utilizând o serie de materiale specifice, ustensile şi utilaje. Dacă sunteţi preocupată de curăţenia locuinţei şi când mergeţi în vizită la prieteni sunteţi tentată să o zbughiţi după scaun când vedeţi ceva prăfuit sau murdar, NU RATAŢI ŞANSA de a face din această pasiune o adevarată carieră. Noi vă prezentăm toate informaţiile de care aveţi nevoie pentru igienizarea eficientă a spaţiului de cazare.

Atribuţiile unei cameriste sunt:

1.      Întreţinerea zilnică a curăţeniei spaţiilor libere;

2.      Curăţenia şi igienizarea spaţiilor de cazare ocupate şi amenajarea spaţiilor de cazare eliberate;

3.      Verificarea funcţionalităţii dotărilor din spaţiul de cazare;

4.      Completarea documentelor operative specifice;

5.      Păstrarea în bune condiţii a echipamentelor de curăţenie şi a consumabilelor;

Cursul nostru se adresează persoanelor care doresc să lucreze în acest domeniu, dar şi celor care  lucrează deja, dar nu au calificarea obţinută.

Programul cursurilor teoretice și al activității practice este flexibil și adaptabil în funcție de nevoile cursanților.

Competenţe dobândite la finalizarea cursului:

1.      Cunoştinţe necesare pentru asigurarea securităţii vieţii şi a bunurilor turiştilor;

2.      Competenţe pentru asigurarea igienei absolute a spaţiului închiriat;

3.      Asigurarea funcţionării şi întreţinerea dotărilor spaţiului închiriat, a echipamentului, instalaţiilor şi a dotărilor unităţii.

În urma promovării examenului se emite certificatul de calificare ( http://cursuriautorizate.eu/upload/utile/Certificat_de_Calificare_SPECIMEN.JPG)  , sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări. 

Competente profesionale necesare inrolare curs

Diplomă învăţământ general obligatoriu (8-10 clase)

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Diplomă învăţământ general obligatoriu (8-10 clase)

Certificat de naștere

Certificat de căsătorie/decizie de divorț (dacă este cazul)

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Cunoştinţe necesare pentru asigurarea securităţii vieţii şi a bunurilor turiştilor

Competenţe pentru asigurarea igienei absolute a spaţiului închiriat

Asigurarea funcţionării şi întreţinerea dotărilor spaţiului închiriat

a echipamentului

instalaţiilor şi a dotărilor unităţii.