Ingrijitor Batrani la Domiciliu


Ingrijitor Batrani la Domiciliu

COR: 532201
ACREDITARE: ANC

CURS INGRIJITOARE BATRANI LA DOMICILIU

Îngrijitoare Bătrâni la Domiciliu
Curs de calificare, autorizat ANC (click aici)

Cod COR: 5133.1.2
Durată: 360 de ore.
Preț: 600 lei
Studii minime pentru participare: învățământ general obligatoriu

 

Pentru participarea la examenul de absolvire se percepe o taxă de 60 RON conform Ordinului MMJS 166/2017.


Îngrijitorul bătrânilor la domiciliu acordă servicii specifice persoanelor vârstnice cu diferite grade de dependență. Această ocupație acoperă o gamă largă de activități, pornind de la aplicarea normelor de igienă pentru persoana asistată, transpotul acesteia și administrarea alimentelor, până la supravegherea stării de sănătate fizică și psihică, asigurând confortul persoanei asistate, inclusiv prin activități de relaxare. În timpul cursului veți dobândi cunoștințe medii din sfera medicală, indispensabile îngrijirii optime a bătrânului asistat.

În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare (click aici), sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:
1.    Comunicarea și dezvoltarea personală:
-    Comunicarea ala locul de muncă;
-    Asigurarea perfecționării profesionale;
-    Aplicarea SSM și PSI;
2.    Planificarea activităților și gestionarea resurselor:
-    Planificarea activităților zilnice;
-    Gestionarea resurselor alocate;
-    Respectarea și aplicarea prescripțiilor medicale;
-    Supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate;
-    Completarea fișei de îngrijiri a persoanei asistate;
3.    Activitățile specifice îngrijirii la domiciliu:
-    Asigurarea confortului bătrânului asistat;
-    Asistarea alimentației și administrarea alimentelor;
-    Acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana asistată;
-    Mobilizarea și transportul persoanelor asistate imobilizate;
-    Acordarea primului ajutor persoanei asistate.

Competente profesionale necesare inrolare curs

Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase)

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase)

Certificat de naștere

Certificat de căsătorie/decizie de divorț (dacă este cazul)

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Comunicarea și dezvoltarea personală

Planificarea activităților și gestionarea resurselor

Activitățile specifice îngrijirii la domiciliu

Mobilizarea și transportul persoanelor asistate imobilizate

Acordarea primului ajutor persoanei asistate

Asigurarea confortului bătrânului asistat