Lucrator in Comert


Lucrator in Comert

COR: 522303
ACREDITARE: ANC

”Trebuie să fii orientat către client!” ”Clientul este cel mai important!” ”Clientul nostru – Stăpânul nostru!”

 De câte ori ați auzit aceste texte? De ce să privim lucrurile din perspectiva lucrător în comerț vs. client?!  De ce vânzătorul trebuie să fie opozabil clientului?

Viziunea tradițională asupra fenomenului comercial nu va putea răspunde niciodată în mod satisfăcător acestor întrebări.

De aceea noi venim cu o perspectivă nouă: identificarea cu clientul. Eu sunt cel mai important pentru că eu sunt propriul meu client. Dragul meu client, nevoile tale sunt nevoile mele: EU sunt TU!

Și de aici pleacă totul! Serviciul nu va mai fi obositor, stresant, depimant! Satisfacția personală, mulțumirea de sine vor fi target-ul tău cotidian.

Numai noi te vom învăţa să pleci acasă cu zâmbetul pe buze.  

În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, de absolvire, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Programul cursurilor teoretice și al activității practice este flexibil și adaptabil în funcție de nevoile cursanților. Și mai mult. Echipa noastră va fi alături de tine și după absolvire cu sfaturi și proiecte, iar dacă dorești informații și consultanță suplimentare, vom fi mereu aici. http://cursuriautorizate.eu/contact.

Competențe:

1.                  Dezvoltare personală și profesională:

-        Comunicare în limba oficială;

-        Comunicare în limbi străine;

-      Competențe de bază în matematică, științe, tehnologie;

-         Competențe informatice;

-         Competența de a învăța;

-          Competențe sociale și civice;

-          Competențe antreprenoriale;

-          Competențe de exprimare culturală;

2.                  Aplicarea normelor necesare desfășurării activității de lucrător în comerț:

-       Asigurarea calității;

-       Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă;

-    Aplicarea normelor de igienă, sanitar-veterinare și de protecție a mediului;

3.                  Efectuarea serviciilor specifice ocupației de lucrător în comerț:

-         Asigurarea cadrului general de desfășurare a activității punctului de vânzare;

-          Prezentarea produselor și serviciilor aferente vânzării;

-          Realizarea vânzării;

-          Întocmirea situației vânzărilor și raportarea acesteia;

-          Actualizarea stocurilor de produse.

Competente profesionale necesare inrolare curs

Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase)

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase)

Certificat de naștere

Certificat de căsătorie/decizie de divorț (dacă este cazul)

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Dezvoltare personală și profesională

Aplicarea normelor necesare desfășurării activității de lucrător în comerț:

Efectuarea serviciilor specifice ocupației de lucrător în comerț: