Viticultor


Viticultor

COR: 611208
ACREDITARE: ANC

Ocupația de viticultor presupune acumularea de cunoștințe variate privind solurile, unmiditatea, amplasarea culturii, particularitățile bilogice ale soiurilor, adaptarea la factorii de mediu, recoltarea depozitarea și valorificarea producției viticole.

Învață cum să respecți normele legale impuse prin standardele de producție și de calitate!

Certificarea este esențială în orice ocupație legată de producția agricolă,  ea a atestă faptul că aveți cunoștințele necesare obținerii unui produs de calitate. De asemenea, reprezintă un plus în fața simplului producător domestic: certificarea înseamnă credibilitate.

Certificatul de calificare acreditat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice este recunoscut în ţară şi în Statele Membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Programul cursurilor teoretice și al activității practice este flexibil și adaptabil în funcție de nevoile cursanților. Și mai mult. Echipa noastră va fi alături de tine și după absolvire cu sfaturi și proiecte, iar dacă dorești informații și consultanță suplimentare, vom fi mereu aici. http://cursuriautorizate.eu/contact

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

 

1.                  Comunicarea și aplicarea normelor:

-          Comunicare la locul de muncă;

-          Munca în echipă;

-          Aplicarea normelor SSM și PSI;

2.                  Amplasamentul și aprovizionarea:

-          Alegerea amplasamentului, a soiurilor și a direcțiilor de producție;

-          Aprovizionarea cu materii prime, materiale și piese de schimb;

3.                  Plantarea, recoltarea și întreținerea culturii:

-          Pregătirea terenului pentru înființarea plantației viticole;

-          Înființarea plantației viticole;

-          Recoltarea și depozitarea producției viticole;

-          Tăierea viței-de-vie.

 

 

Pentru înscrierea la curs sunt necesare următoarele acte, în copie:

  • Carte de identitate
  • Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase)
  • Certificat de naștere
  • Certificat de căsătorie/decizie de divorț (dacă este cazul)

 

 

Competente profesionale necesare inrolare curs

Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase)

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase)

Certificat de naștere

Certificat de căsătorie/decizie de divorț (dacă este cazul)

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Comunicarea și aplicarea normelor

Amplasamentul și aprovizionarea

Plantarea

recoltarea și întreținerea culturii