Lucrator în creşterea animalelor


Lucrator în creşterea animalelor

COR: 612102
ACREDITARE: ANC


Cursurile de calificare în domeniul zootehnic vă oferă informații indispensabile legate de normele de creștere a animalelor în condiții optime, ceea ce presupune îngrijirea diferențiată în funcție de specie, de particularitățile biologice ale acestora, menținerea condițiilor de microclimat, de igienă și de sănătate.


Învață cum să respecți normele legale impuse prin standardele de producție și de calitate!


Certificarea este esențială în zootehnie, ea atestă faptul că aveți cunoștințele necesare obținerii produselor de calitate. De asemenea, reprezintă un plus în fața simplului producător domestic: certificarea înseamnă credibilitate.


În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Programul cursurilor teoretice și al activității practice este flexibil și adaptabil în funcție de nevoile cursanților. Și mai mult. Echipa noastră va fi alături de tine și după absolvire cu sfaturi și proiecte, iar dacă dorești informații și consultanță suplimentare, vom fi mereu aici. http://cursuriautorizate.eu/contact.


Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:


1.                 Comunicarea și aplicarea normelor:


-        Comunicarea ala locul de muncă;


-        Munca în echipă;


-        Aplicarea normelor PSI și SSM;


2.                 Pregătirea spațiilor și popularea adăposturilor:


-        Pregătirea spațiilor de cazare pe specii și categorii de animale;


-        Popularea adăposturilor;


3.                 Îngrijirea animalelor:


-        Îngrijirea animalelor de reproducție;


-        Îngrijirea animalelor gestante;


-        Îngrijirea noilor născuți până la înțărcare;


-        Îngrijirea animalelor de producție.


Competente profesionale necesare inrolare curs

Învăţământ general obligatoriu

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Copie Certificat de Nastere

Certificat de căsătorie/decizie de divorţ (dacă este cazul)

Diplomă învăţământ general obligatoriu

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Comunicarea la locul de muncă

Munca în echipă

Aplicarea normelor de PSI şi PM

Pregătirea spaţiilor de cazare pe specii şi categorii de animale

Popularea adăposturilor

Îngrijirea animalelor de reproducţie

Îngrijirea animalelor gestante

Îngrijirea noilor născuţi până la înţărcare

Îngrijirea animalelor de producţii