Brutar

COR: 751201
ACREDITARE: ANC

Brutar

Curs de calificare, autorizat ANC (click aici)

Cod COR: 7412.1.1

Durată: 360 de ore.

Preț: 590 lei.

Studii minime pentru participare: învățământ general obligatoriu


Poți să faci pâine de casă? Știi să faci chifle, cornuri, prescură, baghete sau foccacia?

Ai idee de timpii de coacere? Știi câte tipuri de făină există și la ce se folosește fiecare?

Ai avut încercări nereușite? Nu mai da greș!

Înscrie-te acum la cursul de brutar pentru a face pâinea cea de toate zilele!

Brutarii produc diverse tipuri și cantități de pâine, produse de patiserie, și alte bunuri coapte vândute de bacanii, angrosisti, restaurante, alimentare și servicii instituționale.

Brutarul face următoarele:

Verificarea calității ingredientelor de copt

Pregătește echipamentul pentru copt

Măsoară și cântărește făina și alte ingrediente

Combină ingredientele în mixere sau amestecătoare

Stabileste temperatura cuptorului

Analizează organoleptic procesul de coacere, observănd culoarea și starea produselor

 

În Europa medievală, cuptoarele de copt au fost adesea separate de alte clădiri (uneori, situate în afara zidurilor orașului), pentru a reduce riscul de incendiu. 

               Programul cursurilor teoretice și a activității practice este flexibil și adaptabil in funcție de nevoile cursanților

 

1Inscrie-te ACUM!

În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare (click aici), sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Certificatul obtinut la compania noastră in urma promovării examenului de absolvire poate fi recunoscut în țările Uniunii Europene prin aplicarea apostilei de la Haga la Prefectură dupa ce, certificatul în original și anexa au fost analizate de către comisia de autorizare la care s-a aplicat timbrul sec.

 

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.    Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă;

2.    Aplicarea normelor de protecția mediului;

3.    Organizarea activității proprii;

4.    Aplicarea normelor de igienă și de siguranța alimentelor;

5.    Întocmirea documentelor specifice;

6.    Recepția calitativă și cantitativă a materiilor prime și auxiliare;

7. Depozitarea și transportul materiilor prime, auxiliare, a semifabricatelor și a produselor finite de panificație;

8.    Pregătirea materiilor prime si auxiliare;

9.    Frământarea aluatului;

10.  Urmărirea frământării aluatului;

11.  Coacerea semifabricatelor;

12.  Pregătirea produselor finite de panificație pentru depozitare

 


Competente profesionale necesare inrolare curs

Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase)

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase)

Certificat de naștere

Certificat de căsătorie/decizie de divorț (dacă este cazul)

Aviz medical de la medicul de familie cu mențiunea ”apt pentru meseria de Brutar"

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Recepția calitativă și cantitativă a materiilor prime și auxiliare

Depozitarea și transportul materiilor prime

auxiliare

a semifabricatelor și a produselor finite de panificație

Pregătirea materiilor prime si auxiliare

Urmărirea frământării aluatului

Coacerea semifabricatelor

Pregătirea produselor finite de panificație pentru depozitare