Operator introducere, validare si prelucrare date


Operator introducere, validare si prelucrare date

COR: 413201
ACREDITARE: ANC

Pentru participarea la examenul de absolvire se percepe o taxă de 60 RON conform Ordinului MMJS 166/2017.Programul cursurilor teoretice și a activității practice este flexibil și adaptabil în funcție de nevoile cursanților

Într-o eră informatizată, introducerea pe suport electronic a datelor deținute de instituții, firme/companii sau organizații este esențială în gestionarea eficientă a informațiilor ce urmează a fi prelucrate. Operatorul introducere, validare și prelucrare date transpune documente pe diferite tipuri de suport electronic, asigură backup-ul acestora, gestionează suporturile de stocare, asigură conformitatea cu documentele primare și, când este necesar, restaurează și recuperează datele salvate în format electronic.

În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare (click aici), sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC).

 

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:
1.    Dezvoltare personală:

-    Comunicare în limba oficială;
-    Comunicare în limbi străine;
-    Competențe de bază în matematică, știință și tehnologie;
-    Competența de a învăța;
-    Competențe sociale și civice.
2.  Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare și asigurarea securității:
-    Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor;
-    Organizarea activității proprii;
-    Utilizarea echipamentelor periferice;
-    Asigurarea securității datelor/ documentelor.
3.    Introducerea validarea și prelucrarea datelor:
-    Introducerea și prelucrarea datelor;
-    Transpunerea datelor pe suport.
4.    Aplicarea normelor SSM și de protecția mediului și a calității:
-    Aplicarea prevederilor legale SSM și în domeniul situațiilor de urgență;
-    Aplicarea normelor de protecție a mediului;
-    Aplicarea procedurilor de calitate;

Competente profesionale necesare inrolare curs

Copie diplomă învățământ general (opt sau zece clase absolvite

după caz)

Acte necesare pentru inscriere

Copie carte de identitate

Copie diplomă învățământ general (opt sau zece clase absolvite

după caz)

Copie certificat de naștere

Copie certificat de căsătorie/decizie de divorț (dacă este cazul)

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Dezvoltare personală

Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare și asigurarea securității

Introducerea validarea și prelucrarea datelor

Transpunerea datelor pe supor

Introducerea și prelucrarea datelor