Manager

COR: 112029
ACREDITARE: ANC


Programul cursurilor teoretice și a activității practice este flexibil și adaptabil în funcție de nevoile cursanților

Cursul se adreseaza persoanelor care vor sa ocupe functii de conducere in diferite institutii si firme private.

Frederick Taylor, inginer american, părintele managementului ştiinţific, în anul 1909 definea managementul ca fiind - „Arta de a şti precis ce trebuie să faci cât mai bine şi mai ieftin.”

Calificarea de Manager este practicata de persoane cu o solida pregatire profesionala intr-un anumit domeniu, care conduc activitatile desfasurate de colective multiple, eterogene si variate de oameni, in interiorul unor organizatii si companii de dimensiuni diferite din orice sector de activitate: economic, social, cultural, administrativ, sanatate, educatie, servicii etc pentru atingerea obiectivelor strategice asumate.

Calificarea se refera la competentele complexe pe care trebuie sa le dovedeasca managerul situat pe nivelul de mijloc al managementului respectiv: director executiv, director comercial, director tehnic, director resurse umane, etc pentru implementarea politicilor si strategiilor elaborate de managementul de varf, monitorizarea permanenta a gradului de implementare al acestora, organizarea activitatilor specifice domeniului coordonat, derularea actului decizional si marketingul activitatilor desfasurate.

În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:
1.    Verificarea aplicării normelor de sănătate și securitate în muncă    
2.    Urmărirea aplicării normelor de protecție a mediului
3.    Stimularea unor relații de muncă eficace
4.    Elaborarea strategiei structurii organizaționale conduse
5.    Organizarea activităților specifice domeniului coordonat
6.    Monitorizarea implementării strategiei
7.    Adoptarea deciziilor
8.    Marketingul activităților derulate
9.    Asigurarea calității activităților din cadrul structurii coordonate

Competente profesionale necesare inrolare curs

Studii superioare (licență/master)

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Studii superioare (licență/master)

Certificat de naștere

Certificat de căsătorie/decizie de divorț (dacă este cazul).

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Monitorizarea implementării strategiei

Adoptarea deciziilor

Marketingul activităților derulate

Asigurarea calității activităților din cadrul structurii coordonate