Cadru Tehnic cu atributii in domeniul Prevenirii si Stingerii Incendiilor


Cadru Tehnic cu atributii in domeniul Prevenirii si Stingerii Incendiilor

COR: 541902
ACREDITARE: ANC

 


HOTĂRÂRE nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea și sancționarea Contra- vențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor

Se  sanctionează cu :

4. cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei:

c) neorganizarea de către administratorul operatorului economic sau de către conducătorul instituției ori persoana responsabilă a intervenției în caz de incendiu;

d) neadoptarea de către cei în drept a instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă;

k) neorganizarea și nedesfășurarea de activități de instruire în domeniul apărării împotriva incendiilor cu personalul angajat permanent ori temporar, precum și cu persoanele din afara operatorului economic sau instituției care au acces în locuri cu risc de incendiu;

Ocupaţia de Cadru Tehnic PSI se referă la planificarea, organizarea, monitorizarea şi controlarea activităţilor de prevenire şi stingere a incendiilor în instituţile publice şi private conform Programei Cadru avizată de Inspectoratul General pentru situații de urgenţă (http://www.igsu.ro/index.php?pagina=legislatie ). Cursanţii vor dobândi toate cunoştinţele necesare pentru a putea exercita această meserie şi vor învăţa toate tehnicile utilizate în prevenirea şi stingerea incendiilor conform legislaţiei în vigoare. Pe lângă cunoştinţele teoretice dobândite, cursanţii vor avea ocazia să desfăşoare activităţi practice care îi vor pregăti pentru gestionarea eficientă a situaţiilor reale de pericol generate de apariţia incendiilor.

Programul cursurilor teoretice și a activității practice este flexibil și adaptabil în funcție de nevoile cursanților.

În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Prin obţinerea certificatului de absolvire veţi dobândi dreptul de a organiza și susține instruirile introductiv-generale, precum și verificarea instruirilor la locul de muncă și periodice, având  semnătură autorizată pentru consemnarea acestora în  fişele individuale de instruire SU.

Obligativitatea pentru majoritatea instituţiilor publice şi operatorilor economici de a avea cel puţin un angajat instruit în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor atestaţi conform metodologiei elaborate de I.G.S.U. (http://www.igsu.ro/index.php?pagina=legislatie ) fac ca această meserie să fie foarte căutată şi apreciată de către angajatorii de pretutindeni.

Vă recomandăm urmarea acestui curs la centrul nostru de formare profesională pentru a deveni un bun profesionist în acest domeniu şi pentru a deveni capabili să preveniţi apariţia de astfel de accidente în cadrul organizaţiilor şi de a avea pregătirea necesară pentru a reduce daunele sau a salva vieţi!

Echipa noastra va fi alaturi de tine si dupa absolvire cu sfaturi si proiecte, iar daca doresti informatii si consultanță suplimentară vom fi mereu aici http://cursuriautorizate.eu/contact

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.      Planificarea activităţii de apărare împotriva incendiilor

2.      Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor

3.      Monitorizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor

4.      Elaborarea documentelor specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor

5.      Instruirea salariaţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor

6.      Controlul modului de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor

7.      Acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice

Competente profesionale necesare inrolare curs

Studii medii (12 clase)

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Studii medii (12 clase)

Certificat de nastere

Certificat casătorie/decizie divorț (daca este cazul)

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Planificarea activităţii de apărare împotriva incendiilor

Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor

Monitorizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor

Elaborarea documentelor specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor

Instruirea salariaţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor

Controlul modului de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor

Acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice