Inspector in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca: 80 ore


Inspector in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca: 80 ore

COR: 325723
ACREDITARE: ANC

 Codul Penal :

http://anp.gov.ro/documents/12412/136168/

Codul+Penal+al+Rom%C3%A2niei.pdf/7fd6b4fc-a94e-4bab-bf79-14215deecf08

 

Art. 349: Neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă

(1) Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate și sănătate în muncă de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se creează un pericol imminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Fapta prevăzută în alin. (1) săvârșită din culpă se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

 

Cursul de Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă este adresat celor care îşi doresc să lucreze în domeniul protecţiei muncii. În cadrul acestuia, cursanţii vor dobândi toate cunoştinţele referitoare la legislaţia actuală în acest domeniu (https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie ) şi modul în care noţiunile de bază învăţate se pot aplica în cazuri concrete legate de activitatea de protecţia muncii. Ca urmare a absolvirii acestui curs veţi putea să conduceţi şi coordonaţi măsurile de prevenire şi protecţie referitoare la securitatea muncii în organizaţiile publice şi private. De asemenea, veţi dobândi abilităţile necesare pentru a efectua controalele privind respectarea şi aplicarea normelor şi reglementărilor legislative în domeniul protecţiei muncii. Prin obţinerea certificatului de absolvire veţi dobândi dreptul de a organiza și susține instruirile introductiv-generale, precum și verificarea instruirilor la locul de muncă și periodice, având  semnătură autorizată pentru consemnarea acestora în  fişele individuale de instruire SSM.

              Programul cursurilor teoretice și a activității practice este flexibil și adaptabil în funcție de nevoile cursanților.

În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene.

Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Datorită obligativităţii operatorilor economici de a avea personal de specialitate în domeniul protecţiei muncii, meseria de Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă este necesară şi căutată de către angajatori, pentru rezolvarea problemelor de această natură și pentru asigurarea cadrului legal de desfășurare a activității organizației. Vă recomandăm urmarea acestui curs la centrul nostru de evaluare profesională pentru a cunoaşte toate aspectele pe care această meserie le implică şi pentru a deveni buni profesionişti în acest domeniu!

Echipa noastra va fi alaturi de tine si dupa absolvire cu sfaturi si proiecte, iar daca doresti informatii si consultanță suplimentară vom fi mereu aici http://cursuriautorizate.eu/contact

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.      Dezvoltarea profesională

2.      Planificarea activităţilor proprii

4.      Realizarea activităților de prevenire și protecție

5.      Realizarea semnalizării de securitate și/sau de sănătate la locurile de muncă

7.      Informarea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă

8.  Stabilirea mijloacelor materiale și tehnice necesare securității și sănătății în muncă

9.      Prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale

          Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă

11.  Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă

12.  Monitorizarea activităților de evacuare și intervenție în muncă

13.  Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie

14.  Competenţe sociale şi civice

15.  Competenţa de a învăţa

Competente profesionale necesare inrolare curs

Diplomă de Bacalaureat

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Diplomă de Bacalaureat

Certificat de nastere

Certificat casătorie/decizie divorț (daca este cazul)

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Competenţe de bază în matematică

ştiinţă şi tehnologie

Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă

Stabilirea mijloacelor materiale și tehnice necesare securității și sănătății în muncă

Prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale

Realizarea activităților de prevenire și protecție

Planificarea activităţilor proprii