Contabilitate Informatizata


Contabilitate Informatizata

COR: 331302
ACREDITARE: ANC

LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilităţii :

Art. 1. Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, şi contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activităţii.

…………………………………………………………………………………….

Art. 43. Efectuarea cu ştiinţă de înregistrări inexacte, precum şi omisiunea cu ştiinţă a înregistrărilor în contabilitate, având drept consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum şi a elementelor de activ şi de pasiv ce se reflectă în bilanţ, constituie infracţiunea de fals intelectual şi se pedepseşte conform legii.

Daca doriti sa profesați în domeniul contabil, vă recomandăm să incepeti cu acest curs!

Fiecare companie are un departament de contabilitate în care se gestionează datele primare legate de activitatea sa, în principal de stocuri, plăți și creanțe.

 

CONTABILITATE- FISCALITATE – Convieţuire eternă într-un conflict nestins.

Programul cursurilor teoretice și a activității practice este flexibil și adaptabil în funcție de nevoile cursanților.

Acest curs are un accent deosebit pe activitatea de contabilitatea de gestiune informatizată, în special pentru următoarele capitole:

STRUCTURA ȘI OBIECTUL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE ŞI CALCULAŢIEI COSTURILOR

2 2. SISTEMUL METODELOR DE CALCULAŢIE A COSTURILOR

2 2.1. Metode de calculaţie a costurilor: definiţie, clasificare

2 2.2. Trăsăturile generale privind metodele de calculaţie a costurilor

3 3. METODE DE CONTABILITATE DE GESTIUNE ŞI CALCULAŢIE A COSTURILOR 9

3.1. Organizarea postcalculului şi a sistemului de documente 9 privind cheltuielile de producţie şi producţia obţinută

9 3.2. Conturile de gestiune: conţinutul economic şi funcţia contabilă

11 3.3. Etapele metodologice privind contabilitatea de gestiune 14 şi calculaţia costurilor potrivit metodelor de tip total şi lucrările 14 implicate de aceasta

14 3.4. Definiţia şi clasificarea metodelor de contabilitate de gestiune şi 18 calculaţie a costurilor

STRUCTURA CURSULUI DE CONTABILITATE INFORMATIZATA

1 . Imobilizari corporale în regim de leasing . Leasing financiar si leasing operational. Leaseback . Înregistrarile contabile efectuate de locator si de locatar pe durata leasing-ului. 
2. Achizitii intracomunitare/livrari intracomunitare (marfuri, autovehicule noi, autovehicule second-hand). Operatiuni de import/export. 
3. Achitarea obligatiilor vamale de import. Receptia bunurilor din import . 
4. Reevaluarea imobilizarilor corporale 
5. Înregistrarea garantiilor de buna executie (la constructor/la beneficiar)
6. Fluxul de numerar (CASH FLOW). Concept, metode. Studiu de caz - Analiza cash flow 
7. Corectarea erorilor contabile. Exemple privind venituri/cheltuieli omise la înregistrare 
8. Contabilitatea reducerilor comerciale si financiare 
9. Înregistrarea garantiilor gestionarilor 
10. Repartizarea profitului (rezerva legala ,surse proprii de finantare, dividende). Acoperirea pierderii contabile 
11. Monografie contabila tichete de masa, cadou si vacanta 
12. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind inchiderea exercitiului financiar (revaluarea creantelor, datoriilor si disponibilitatilor in valuta; inregistrarea diferentelor rezultate la inventariere ; inregistrare in contabilitate a unei creante incerte) 
13. Calcularea si inregistrarea dobanzilor (majorarilor de intarziere) pentru obligatii bugetare. 
14. Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans 
15. Contabilitatea modificarii capitalului social (reducerea/majorarea capitalului; modificarea actionariatului). 

Certificarea este esențială în orice ocupație,  ea atestă faptul că aveți cunoștințele necesare obținerii unui produs sau serviciu de calitate. De asemenea, reprezintă un plus în fața oricarui profesionist care nu este specializat in această activitate : certificarea înseamnă credibilitate.

Certificarea vă ajută în demersurile de accesare a fondurilor europene în activitățile suport ale proiectelor, oferind competențele necesare unei activități legale pe piața românească și internațională, inclusiv europeană. Obținerea unui certificat de perfecționare eliberat de http://www.anc.edu.ro  fiind obligatorie pentru orice viitor specialist în domeniul contabilității, care poate fi cooptat oricând într-un program de finantare european http://www.fonduri-ue.ro .

Ca urmare a absolvirii cursului de contabil veţi putea să evoluaţi cu succes în cadrul departamentelor de contabilitate din orice organizaţie de stat (minister www.guv.ro , societate națională, regie autonomă, administrație publică www.administratie.ro  sau administrație locală), ori privată în care veţi lucra, indiferent dacă este organizației multinațională www.eulerhermes.ro , străină sau românească,  ori un ONG www.just.ro/ro/registrul-national-ong

Cursul de contabil absolvit la noi vă oferă cunoștințe practice și teroretice suficiente pentru a începe o carieră de succes a unui profesionist în această activitate, dar și în cele conexe cu resursele umane!

Echipa noastra va fi alaturi de tine si dupa absolvire cu sfaturi si proiecte, iar daca doresti informatii si consultanță suplimentară vom fi mereu aici http://cursuriautorizate.eu/contact .

Persoanele care doresc Certificat de Absolvire ANC, trebuie sa mai parcuga 10 ore de studiu. Pentru studiu suplimentar se percepe o taxă de 150 lei. In urma examenului ANC, absolvenții  cursului vor beneficia de Certificatul de Absolvire  însoțit de Suplimentul Descriptiv al acestuia.

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

·         Gestionarea și arhivarea documentelor

·         Utilizarea Calculatorului

·         Întocmirea/completarea documentelor primare

·         Contarea operațiunilor patrimoniale

·         Efectuarea calculelor specifice

·         Completarea registrelor contabile

·         Întocmirea balanței de verificare

·         Evaluarea patrimonială

·         Transmiterea documnetelor specifice

Competente profesionale necesare inrolare curs

Studii medii (bacalureat)

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Studii medii (bacalureat)

Certificat de naștere

Certificat de căsătorie/decizie de divorț (dacă este cazul).

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Gestionarea și arhivarea documentelor

Utilizarea Calculatorului

Contarea operațiunilor patrimoniale

Efectuarea calculelor specifice

Întocmirea balanței de verificare

Transmiterea documnetelor specifice