Manager Proiect


Manager Proiect

COR: 242101
ACREDITARE: ANCProgramul cursurilor teoretice și a activității practice este flexibil și adaptabil în funcție de nevoile cursanților

Link-uri utile: http://www.fonduri-ue.ro

O idee netranspusă în practică nu este nimic mai mult decât o idee. Valoarea ideii constă în aplicabilitatea ei. ,,Adevăratele idei sunt acelea pe care le putem asimila, valida, confirma și verifica” (William James).

Cursul de Manager Proiect pregăteşte cursanţii cu toate cunoştinţele şi tehnicile necesare iniţierii, gestionării şi conducerii proiectelor publice, private şi europene. Cursanţii îşi vor dezvolta abilităţile de planificare, redactare, organizare şi coordonare a elementelor care compun proiectele în care doresc să se implice.

Ca urmare a absolviri acestui curs, veţi dobândi toate cunoştinţele şi veţi învăţa  tehnicile necesare pentru a deveni un bun profesionist în domeniul managementului proiectelor. Astfel veţi putea stabili corect scopul şi obiectivele strategice ale proiectului, cerinţele de management integrat al proiectului, utilizând metode specifice de management de proiect: analize PEST şi SWOT, să va planificaţi resursele de care aveţi nevoie pentru realizarea proiectului, să controlaţi eficient costurile şi bugetul proiectului.

În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

 

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

 

1.      Stabilirea scopului proiectului           

2.      Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului

3.      Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului

4.      Gestiunea utilizării costurilor şi jaloanelor proiectului

5.      Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect

6.      Managementul riscurilor

7.      Managementul echipei de proiect

8.      Managementul comunicării în cadrul proiectului

9.      Managementul calităţii proiectului

Competente profesionale necesare inrolare curs

Studii superioare (licenta/master)

Acte necesare pentru inscriere

Studii superioare (licenta/master)

Carte de identitate

Certificat de nastere

· Certificat casătorie/decizie divorț (daca este cazul)

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Stabilirea scopului proiectului

Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului

Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului

Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect

Managementul riscurilor

Managementul comunicării în cadrul proiectului