Expert Achizitii Publice


Expert Achizitii Publice

COR: 214946
ACREDITARE: ANCOcupaţia de Expert Achiziţii Publice este necesară în vederea aplicării corespunzătoare a normelor şi reglementărilor legale referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică şi a acordurilor cadru de către autorităţile contractante. Acest curs vă furnizează pregătirea necesară pentru a înţelege legislaţia naţională în acest domeniu (http://anap.gov.ro/web/legea-nr-982016-privind-achizitiile-publice ) şi toate implicaţiile pe care aceasta le generează în procesul de achiziţii publice.

Piaţa achiziţiilor publice este una dominată de reguli foarte stricte iar procesul de achiziţii publice este unul extrem de complex şi de dinamic. Ca urmare a absolvirii cursului organizat de centrul nostru de formare profesională, veţi putea să depășiți cu uşurinţă orice dificultate veți întâmpina activând în acest domeniu și nu numai că vă veți familiariza cu procedurile de atribuire :

ü  Licitație deschisă

ü  Licitație restrânsă

ü  Negocierea competitivă

ü  Dialog competitiv - DC

ü  Parteneriatul pentru inovare

ü  Negocierea fără publicare prealabilă

ü  Concurs de soluții – CS

ü  Procedură de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice

ü  Procedura specificată

Dar veți deveni competitivi în aplicarea lor, asigurandu-vă un post stabil în orice organizației bugetară sau privată!

Programul cursurilor teoretice și a activității practice este flexibil și adaptabil în funcție de nevoile cursanților.

Vă recomandăm urmarea acestui curs la centrul nostru de evaluare profesională pentru a cunoaşte toate aspectele pe care această specializare le implică şi pentru a deveni un sprijin real în activitatea organizației dvs în această activitate!

Certificarea vă ajută în demersurile de accesare a fondurilor europene, oferind competențele necesare unei activități agricole legale pe piața românească și internațională, inclusiv europeană. Inscrierea in registrele www.apia.org.ro fiind obligatorie pentru orice program de finantare european http://www.fonduri-ue.ro .

Certificatul de calificare (absolvire/calificare (click aici) ) acreditat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice este recunoscut în ţară şi în Statele Membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Echipa noastra va fi alaturi de tine si dupa absolvire cu sfaturi si proiecte, iar daca doresti informatii si consultanță suplimentară vom fi mereu aici http://cursuriautorizate.eu/contact

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.      Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire

2.      Elaborarea documentelor de specialitate

3.      Analizarea legislaţiei aplicabile specifice

4.      Acordarea consultanţei de specialitate

5.      Planificarea achiziţiilor publice

6.      Derularea procedurilor de atribuire

7.      Finalizarea procedurilor de atribuire

8.      Comunicarea interpersonală

9.      Perfecţionarea pregătirii profesionale

10.  Utilizarea calculatorului

11.  Coordonarea muncii în echipă

Competente profesionale necesare inrolare curs

Studii superioare (licență/master)

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Studii superioare (licență/master)

· Certificat de naștere

Certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire

Analizarea legislaţiei aplicabile specifice

Derularea procedurilor de atribuire

Perfecţionarea pregătirii profesionale

. Coordonarea muncii în echipă