Specialist in Managementul Deseurilor


Specialist in Managementul Deseurilor

COR: 325713
ACREDITARE: ANC


Managementul deşeurilor este o obligaţie legală foarte importantă care în cazul în care nu este respectată atrage sancţiuni costisitoare! Minsiterul mediului (www.mmediu.ro ) reglementează această activitate și o sancționează atât contravențional (amenda poate ajunge până la suma de 40.000 de RON), dar și penal, în unele situaţii încălcarea legislaţiei în acest domeniu poate fi pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 5 ani!

In conformitate cu prevederile Legii nr. 211/25.11.2011 (http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=106978), art. 22, alin.3, detinatorii/ producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri „au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane”. Conform alin. 4 „Persoanele desemnate, prevazute la alin. 3, trebuie sa fie instruite în domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”. Nedesemnarea unei persoane cf. art. 22 alin. 3, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei!

Programul cursurilor teoretice și a activității practice este flexibil și adaptabil în funcție de nevoile cursanților.

În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Orice persoană fizică sau juridică poate fi producător sau deţinător de deşeuri! Legislaţia în domeniul managementului deşeurilor este extrem de complexă şi conţine numeroase acte normative naţionale şi europene. Urmând cursul de Specialist în Managementul Deșeurilor organizat de centrul nostru de evaluarea profesională, veţi obţine toate cunoştinţele necesare pentru a respecta toate obligaţiile legale în acest domeniu!

Echipa noastra va fi alaturi de tine si dupa absolvire cu sfaturi si proiecte, iar daca doresti informatii si consultanță suplimentară vom fi mereu aici http://cursuriautorizate.eu/contact

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.      Lucrul în echipă

2.      Asigurarea calităţii activităţii de management al deşeurilor

3.      Planificarea activităţii de management al deşeurilor

4.      Instruirea personalului implicat în managementul deşeurilor

5.      Organizarea activităţilor specifice managementului deşeurilor

6.      Evaluarea activităţii de management al deşeurilor

7.      Raportarea rezultatelor privind managementul deşeurilor

Competente profesionale necesare inrolare curs

Studii superioare (licenta/master)

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Studii superioare (licenta/master)

Certificat de nastere

Certificat casătorie/decizie divorț (daca este cazul)

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Asigurarea calităţii activităţii de management al deşeurilor

Planificarea activităţii de management al deşeurilor

Instruirea personalului implicat în managementul deşeurilor

Organizarea activităţilor specifice managementului deşeurilor

Evaluarea activităţii de management al deşeurilor

Raportarea rezultatelor privind managementul deşeurilor