Agent de curatenie, cladiri si mijloace de transport


Agent de curatenie, cladiri si mijloace de transport

COR: 515302
ACREDITARE: ANC

Agent de Curățenie Clădiri și Mijloace de Transport

Curs de calificare, autorizat ANC

Cod COR: 5149.1.2

Durată: 360 ore (120 teorie, 240 prctică)

Preț: 390 lei

Studii minime pentru participare: învățământ general obligatoriu.

 


Imaginea firmei/companiei în care lucrați se reflectă în primul rând în activitatea dumneavoastră în cadrul ei. Curățenia este primul aspect remarcat încă de la intrare iar imaginea firmei denotă seriozitatea ei.

Învață să menții un mediu de lucru curat, la standarde profesioniste!

Absolventul cursului nostru va învăța o serie de tehnici și metode de curățenie care îl vor abilita să curețe locuințe personale, spații de birouri, parcări publice, hale industriale, aeroporturi și aeronave, gări, vagoane de tren și alte mijloace de transport. Totodată, veți învăța să utilizați și să întrețineți o gamă largă de utilaje de curățenie cu acționare manuală, electro – mecanică, sau cu ardere internă.

În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare (click aici), sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

 

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

 

1.    Comunicarea la locul de muncă – Munca în echipă:

-    Comunicarea la locul de munca;

-    Munca în echipă.

2.    Cadrul legislativ aplicabil în domeniul securității și sănătății în muncă și situațiilor de urgență:

-    Aplicarea normelor de SSM și PSI;

-    Aplicarea normelor igienico – sanitare;

-    Planificarea activității proprii.

3.    Utilizarea sculelor și utilajelor:

-    Utilizarea sculelor și utilajelor cu acționare manuală;

-    Utilizarea utilajelor cu acționare electro – mecanică;

-    Utilizarea utilajelor acționate prin motoare cu ardere internă;

-    Intreținerea echipamentelor de lucru.

4.    Pregătirea operațiunilor de curățenie și salubrizare:

-    Pregătirea operației de curățare;

-    Salubrizarea vagoanelor de cale ferată;

-    Salubrizarea mijloacelor de transport rutiere;

-    Curățarea incintelor;

-    Curățarea interioară a aeronavelor.

Competente profesionale necesare inrolare curs

Diplomă de învățământ general obligatoriu (8/10 clase)

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Diplomă de învățământ general obligatoriu (8/10 clase)

Certificat de naștere

Certificat de căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul)

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Utilizarea sculelor și utilajelor

Utilizarea sculelor și utilajelor cu acționare manuală

Utilizarea utilajelor cu acționare electro – mecanică

Utilizarea utilajelor acționate prin motoare cu ardere internă

Intreținerea echipamentelor de lucru.

Pregătirea operațiunilor de curățenie și salubrizare

Pregătirea operației de curățare

Salubrizarea vagoanelor de cale ferată

Salubrizarea mijloacelor de transport rutiere

Curățarea interioară a aeronavelor.