Agent de Securitate


Agent de Securitate

COR: 541401
ACREDITARE: ANC


Pentru participarea la examenul de absolvire se percepe o taxă de 60 RON conform Ordinului MMJS 166/2017.


Un agent de pază, agent de securitate, sau agent de protecție este o persoană, angajată pentru a proteja, de potențiale pericole, prin utilizarea unor măsuri preventive organizații, proprietăti, persoane, valori etc. Agenții fac acest lucru prin menținerea unei prezente de mare vizibilitate pentru a descuraja acțiuni ilegale și inadecvate, observând (fie în mod direct, prin patrule, sau prin utilizarea sistemelor de alarmă sau camerelor video). 

 Legea 333/2003, completată de HG 301/2012 prevede că orice persoană care lucrează în domeniul securitătii private, trebuie să fie calificată și atestată conform legii.

 Ocupația de bază în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor și gardă de corp, este ”Agent de securitate” și se dobândește prin absolvirea cursului de calificare de bază și promovarea  examenului în acest sens.

 Se interzice că o persoană să lucreze două luni la o societate de pază fără să urmeze cursul și apoi să se angajeze la o altă societate cu perioadă de grație de 3 luni.  Fiecare angajat trebuie să dea această declarație pe proprie răspundere.

 Certificatul obținut la compania noastră, în urmă promovării examenului de absolvire, poate fi recunoscut în tările Uniunii Europene prin aplicarea apostilei de la Haga la Prefectură după ce, certificatul în original și anexa au fost analizate de către comisia de autorizare la care s-a aplicat timbrul sec.

 Programul cursurilor teoretice și a activitătilor practice este flexibil și adaptabil în funcție de nevoile cursanților

  Urmează cursul de Agent de Securitate la centrul nostru de formare profesională! Aici vei dobândi toate cunoștințele și abilitătile necesare pentru a putea activă cu success în acest domeniu.

 În urmă promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare (click aici), sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în tările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoțit de suplimentul descriptiv care atestă competențele profesionale dobândite în urmă evaluării efectuate de Autoritatea Natională pentru Calificări.

 

 Competențe profesionale dobândite în urmă absolvirii examenului ANC:

 1.    Aplicarea prevederilor legale specifice activitătii agentului de securitate;

 2.    Utilizarea mijloacelor din dotarea individuală și a echipamentelor de securitate;

 3.    Îndeplinirea consemnelor și rezolvarea incidentelor de securitate;

 4.    Completarea documentelor specifice serviciului de securitate privată;

 5.    Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă;

 6.    Respectarea normelor de protecție a mediului;

 7.    Comunicarea și menținerea relațiilor de muncă în echipă.


Competente profesionale necesare inrolare curs

Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase)

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase)

Certificat de naștere

Aviz medical : adeverintă medicală de la medicul de familie din care să rezulte că persoană este ”clinic sănătoasă și nu figurează în evidente cu probleme psihice

Certificat de căsătorie/decizie de divorț (dacă este cazul)

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Aplicarea prevederilor legale specifice activitătii agentului de securitate

Utilizarea mijloacelor din dotarea individuală și a echipamentelor de securitate

Îndeplinirea consemnelor și rezolvarea incidentelor de securitate

Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă

Comunicarea și menținerea relațiilor de muncă în echipă