Tehnician Cadastru Funciar-Topograf


Tehnician Cadastru Funciar-Topograf

COR: 311804
ACREDITARE: ANC

Cursul de Tehnician Cadastru Funciar Topograf este adresat celor care își doresc să dobândească cunoştinţele necesare calificării în domeniul cadastrului şi al topometriei.

Această ocupaţie presupune efectuarea măsurătorilor de teren precum și a calculelor în vederea întocmirii hărților și a planurilor indispensabile oricărei lucrări de construcție, sau înregistrări cadastrale.

Vă recomandăm să urmaţi acest curs pentru a putea practica meseria de Tehnician Cadastru Funciar Topograf conform celor mai înalte standarde în domeniu.

În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări. 

Programul cursurilor teoretice și al activității practice este flexibil și adaptabil în funcție de nevoile cursanților. Și mai mult. Echipa noastră va fi alături de tine și după absolvire cu sfaturi și proiecte, iar dacă dorești informații și consultanță suplimentare, vom fi mereu aici. http://cursuriautorizate.eu/contact.

Competențe profesionale:

1.   Respectarea normelor și furnizarea serviciilor de specialitate:

-          Aplicarea în teren a proiectului;

-          Asigurarea respectării NPM și PCI (PSI?);

-          Urmărirea comportării în timp a construcțiilor;

-          Furnizarea serviciilor de specialitate.

2.   Gestionarea informațiilor și a documentelor:

-          Întocmirea documentației de cadastru general;

-      Administrarea informațiilor cu ajutorul tehnicii de calcul;

-         Colectarea și organizarea informațiilor.

3.  Tehnica meseriei:

-          Executarea măsurătorilor specifice;

-          Organizarea și coordonarea activității echipei;

-          Planificarea activității;

-          Efectuarea calculelor specifice topografiei;

-          Elaborarea planurilor topografice;

-          Întocmirea schițelor și desenelor la scară.

 

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

 

1.      Aplicarea în teren a proiectului

2.      Asigurarea respectării NPM şi PCI

3.      Urmărirea comportării în timp a construcţiilor

4.      Furnizarea servicilor de specialitate

5.      Întocmirea documentelor de cadastru general

6.      Administrarea informaţiilor cu ajutorul tehnicii de calcul

7.      Colectarea şi organizarea informaţiilor

8.      Executarea măsurătorilor specifice

9.      Organizarea şi coordonarea activităţii echipei

10.  Planificarea activităţii

11.  Efectuarea calculelor specifice topografiei

12.  Elaborarea planurilor topografice

13.  Întocmirea schiţelor şi desenelor la scară

 


Competente profesionale necesare inrolare curs

Diplomă de studii medii

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Diplomă de studii medii

Certificat de naștere

Certificat de căsătorie/decizie de divorț (dacă este cazul).

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Aplicarea în teren a proiectului

Urmărirea comportării în timp a construcţiilor

Colectarea şi organizarea informaţiilor

Organizarea şi coordonarea activităţii echipei

Executarea măsurătorilor specifice