Legator


Legator

COR: 732301
ACREDITARE: ANC

Pentru participarea la examenul de absolvire se percepe o taxă de 60 RON conform Ordinului MMJS 166/2017.Ce poate fi mai nobil decât să lucrezi în domeniul fabricării cărților? Poate, să le scrii. Dar, dacă noi nu putem să te facem scriitor, putem să te calificăm în meseria de legător. De tine depinde cum se vor păstra cărțile, aceste entități delicate și fragile, de tine depinde câte generații vor beneficia de ele. Și-am vorbit doar despre cărți.

Arhivele, fondurile documentare sunt imposibil de constituit fără a le asigura păstrarea pe termen lung în condiții ireproșabile și aceasta începe cu munca legătorului.

Cursul de legător este indispensabil persoanelor care lucrează sau îşi doresc să lucreze în instituţii publice şi private, ce activează în domeniile poligrafic, arhivistic, legătorie mecanică, manuală şi specială a tipăriturilor sau a documentelor, în ateliere de legătorie și de restaurare carte.

În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Programul cursurilor teoretice și al activității practice este flexibil și adaptabil în funcție de nevoile cursanților. Și mai mult. Echipa noastră va fi alături de tine și după absolvire cu sfaturi și proiecte, iar dacă dorești informații și consultanță suplimentare, vom fi mereu aici. http://cursuriautorizate.eu/contact.

 

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

 

1.                  Comunicare şi numeraţie

2.                  Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

3.                  Comunicarea în limbă străină

4.                  Asigurarea calităţii

5.                  Dezvoltarea personală

6.                  Igienă şi securitatea muncii

7.                  Lucrul în echipă

8.                  Măsurări

9.                  Gestionarea Culorii

10.              Forme de tipar

11.              Suporturi de imprimare

12.              Legătoria de artă

13.              Tehnologia realizării ambalajelor

14.              Maşini pentru finisare

Competente profesionale necesare inrolare curs

Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase)

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase)

Certificat de naștere

Certificat de căsătorie/decizie de divorț (dacă este cazul)

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Lucrul în echipă

Măsurări

Gestionarea Culorii

Forme de tipar

Legătoria de artă

Maşini pentru finisare