Zidar, pietrar, tencuitor


Zidar, pietrar, tencuitor

COR: 711203
ACREDITARE: ANC

Zidar – Pietrar – Tencuitor

Curs de calificare, autorizat ANC (click aici)

Cod COR: 7122.2.1

Durată: 720 ore.

Preț: 450 lei.

Studii minime pentru participare: învățământ general obligatoriu

 

În România se construiește!

În Europa se construiește!

Pretutindeni se construiește!

Fii un constructor priceput, califică-te la noi!

 

Munca necalificată este din ce în ce mai puțin cerută pe piață și necorespunzător remunerată. Întotdeauna o calificare a oferit un loc de muncă sigur și bine plătit. Oriunde în lumea civilizată. Noi îți oferim un pachet de trei calificări recunoscute național și internațional.

Absolventul cursului nostru va învăța toate tehnicile și metodele necesare oricărui constructor. El va învăța să prelucreze materialele, să execute săpături și sprijiniri, cofraje de lemn, lucrări simple de armare, lucrări de betoane precum și diverse tipuri de zidării și tencuieli.

În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare (click aici), sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

 

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

 

- Comunicarea la locul de muncă;

- Dezvoltarea personală în scopul obținerii performanței;

- Organizarea locului de muncă;

- Prelucrarea materialelor;

- Executarea de săpături și sprijiniri;

- Executarea cofrajelor din lemn;

- Executarea de lucrări simple de armare;

- Executarea lucrărilor de betoane;

- Executarea de schele;

- Executarea de zidării simple din cărămidă;

- Executarea de tencuieli brute și obișnuite.

 

Competente profesionale necesare inrolare curs

Diplomă învațământ general obligatoriu

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Diplomă învațământ general obligatoriu

Certificat de naștere;

Certificat de căsătorie/decizie de divorț (dacă este cazul).

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Dezvoltarea personală în scopul obținerii performanței

Executarea lucrărilor de betoane

Executarea de săpături și sprijiniri

Executarea de tencuieli brute și obișnuite