Tamplar Manual


Tamplar Manual

COR: 752203
ACREDITARE: ANC

Pentru participarea la examenul de absolvire se percepe o taxă de 60 RON conform Ordinului MMJS 166/2017.Vrei să cunoști arta de a produce, repara și decora mobilă și alte produse din lemn? Vrei să înveți tehnicile de șlefuire, finisare, reparare și recondiționare a mobilierului?

Ocupaţia de Tâmplar Manual este o artă, iar lemnul va rămâne întotdeauna un material nobil în industria mobilierului și a decorațiunilor, cu o eleganţă şi o frumuseţe deosebite.Vă recomandăm acest curs pentru a deveni maeştri autorizaţi în prelucrarea lemnului!
Calificarea este garanția calității!

Cursul de Tâmplar Manual este adresat tuturor celor care doresc să îşi perfecţioneze cunoştinţele în domeniul prelucrării lemnului şi să dobândească abilităţile necesare pentru a activa eficient în industria lemnului. Asamblarea, decorarea, restaurarea şi repararea mobilei sau a altor produse din lemn este o sarcină complexă care necesită o pregătire adecvată.
În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare (click aici), sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări. 
Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:
1.    Efectuarea muncii în echipă
2.    Comunicarea interactivă la locul de muncă
3.    Planificarea activităţii 
4.    Aplicarea S.S.M. şi P.S.I.
5.    Aplicarea procedurilor de calitate
6.    Ansamblarea elementelor masive
7.    Ansamblarea elementelor şi subansamblelor
8.    Croirea materialului lemnos
9.    Finisarea elementelor, subansamblelor şi ansamblelor
10.    Executarea sculpturilor

Competente profesionale necesare inrolare curs

Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase)

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate;

Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase)

Certificat de naștere

Certificat de căsătorie/decizie de divorț (dacă este cazul)

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Aplicarea procedurilor de calitate

Ansamblarea elementelor masive

Ansamblarea elementelor şi subansamblelor

Ansamblarea elementelor şi subansamblelorExecutarea sculpturilor

Executarea sculpturilor