Lucrator in cultura plantelor


Lucrator in cultura plantelor

COR: 6111
ACREDITARE: ANC

Pentru participarea la examenul de absolvire se percepe o taxă de 60 RON conform Ordinului MMJS 166/2017.

Cursul este necesar tuturor agricultorilor și lucrătorilor în culturi de câmp și legumicultură, oferind informații indispensabile în realizarea lucrărilor agricole moderne, urmând întregul ciclu al producției. Toate acestea presupun competențe legate de planificarea, amplasarea, plantarea și întreținerea culturilor, precum și de recoltarea, depozitarea și valorificarea produselor.


Certificarea este esențială în orice ocupație legată de producția agricolă,  ea atestă faptul că aveți cunoștințele necesare obținerii unui produs de calitate. De asemenea, reprezintă un plus în fața simplului producător domestic: certificarea înseamnă credibilitate.Competențe profesionale dobândite în urma acestui curs:


1.                 Comunicarea și aplicarea normelor:

-        Comunicarea la locul de muncă;

-        Munca în echipă;

-        Aplicarea normelor PSI și SSM;


2.                 Amplasamentul și aprovizionarea:

-        Identificarea condițiilor specifice de amplasare a diferitelor culturi de câmp și furajere;

-        Aprovizionarea cu materii prime și materiale;


3.                 Plantarea, recoltarea și întreținerea plantației:

-        Pregătirea terenului pentru înființarea culturilor;

-        Înființarea culturilor de câmp și furajere;

-        Executarea lucrărilor de întreținere a plantelor de câmp și furajere;

-        Recoltarea, depozitarea, conservarea și valorificarea culturilor de câmp și a furajelor.

 

În urma promovării examenului se emite certificatul de http://cursuriautorizate.eu/upload/utile/Certificat_de_Calificare_SPECIMEN.JPG , sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Competente profesionale necesare inrolare curs

Invatamant general obligatoriu (8-10 clase)

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Certificat de nastere

Certificat de casatorie/decizie de divort (daca este cazul)

Diploma de 8-10 clase obligatoriu

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Comunicarea la locul de munca

Munca in echipa

Aplicarea normelor PSI

Identificarea conditiilor specifice de amplasare a diferitelor culturi de camp si furajere

Aprovizionarea cu materii prime si materiale

Pregatirea terenului pentru infiintarea culturilor

infiintarea culturilor de camp si furajere

executarea lucrarilor de intretinere a plantelor de camp si furajere

Recoltarea. Depozitarea. Conservarea si valorificarea culturilor de camp si furajere