Asistent personal al Persoanei cu Handicap Grav


Asistent personal al Persoanei cu Handicap Grav

COR: 532203
ACREDITARE: ANC

Pentru participarea la examenul de absolvire se percepe o taxă de 60 RON conform Ordinului MMJS 166/2017.  

Asistentul personal al persoanei cu handicap grav are că obiectiv supravegherea și îngrijirea persoanei cu handicap grav, concomitent creându-i condiții pentru implicarea în diverse activităti. De asemenea, îl ajută să participe la viață comunitătii și îl sprijină în exercitarea tuturor drepturilor cetătenesti. Serviciile unui asistent sunt cel mai frecvent utilizate pentru a aborda deficiente legate de varstă inaintată, de invaliditate, o boală sau o tulburare mintală.
 Cu o populație imbătranită în toate societătile dezvoltate, rolul de asistent personal este recunoscut drept unul important, astfel de locuri de muncă fiind căutate în mod special în tări precum Anglia, Franța, Italia, Austria sau Germania. 
 Conform legislației asistentul personal al persoanei cu handicap, este persoană care supraveghează, acordă asistentă și îngrijirea copilului sau adultului cu handicap grav și asigură în același timp condiții pentru integrarea persoanei cu handicap în comunitate.
 Programul cursurilor teoretice și a activitătii practice este flexibil și adaptabil în funcție de nevoile cursantiilor   
 În urmă promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare (click aici), sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în tările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoțit de suplimentul descriptiv care atestă competențele profesionale dobândite în urmă evaluării efectuate de Autoritatea Natională pentru Calificări.
 Certificatul obținut la compania noastră în urmă promovării examenului de absolvire poate fi recunoscut în tările Uniunii Europene prin aplicarea apostilei de la Haga la Prefectură după ce, certificatul în original și anexa au fost analizate de către comisia de autorizare la care s-a aplicat timbrul sec.


 Competențe profesionale dobândite în urmă absolvirii examenului ANC:
  
-   Planificarea în timp a activitătilor;
-   Perfecționarea continuă;
-   Lucrul în echipă multidisciplinară;
-   Acordarea îngrijirilor primare;
-   Asigurarea alimentației și hrănirii beneficiarului;
-   Adaptarea mediului la nevoile beneficiarului;
-   Supravegherea stării de sănătate a beneficiarului;
-   Comunicarea dintre asistentul personal și persoană cu handicap;
-   Asistarea activitătii și participării persoanei cu handicap în familie și în comunitate;
-   Asistarea integrării școlare și a educației permanente;
-   Asistarea integrării profesionale a persoanei cu handicap;
-   Supravegherea respectării drepturilor persoanei cu handicap.

Competente profesionale necesare inrolare curs

Diplomă invătămant general obligatoriu

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Diplomă invătămant general obligatoriu

Certificat de naștere

Certificat de căsătorie/decizie de divorț (dacă este cazul)

Aviz medical de la medicul de familie cu mențiunea ”apt pentru meseria de asistent personal al persoanei cu handicap grav”.

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Asigurarea alimentației și hrănirii beneficiarului

Supravegherea stării de sănătate a beneficiarului

Comunicarea dintre asistentul personal și persoană cu handicap

Asistarea activitătii și participării persoanei cu handicap în familie și în comunitate

Asistarea integrării școlare și a educației permanente

Asistarea integrării profesionale a persoanei cu handicap

Supravegherea respectării drepturilor persoanei cu handicap.