Patiser


Patiser

COR: 751203
ACREDITARE: ANC

CURS PATISER

Patiser

Curs de calificare, autorizat ANC (click aici)

Cod COR: 7412.1.3

Durata: 360 de ore.

Preț: 550 lei.

Studii minime pentru participare: învățământ general obligatoriu.


Miroase a pateuri! Aromă de brânzoaice, ”palmieri” și melci cu nucă! Criossant pufos, poale-n brâu ca la mama acasă, plăcinte și tarte... Proaspăt scoase din cuptor!

Deja îți lasă gura apă, nu-i așa?

Înscrie-te la cursul nostru de patiser, ca să devii tu însuți un maestru al aluatului!

Vei fi căutat de multă lume: la noi sunt sunt sărbători tot timpul!

Ocupația de  patiser este specifică lucrătorilor care își desfășoară activitatea unități de patiserie specializate în fabricarea diferitelor tipuri de produse de patiserie. Această activitate presupune o larga  sferă de competențe având în vedere gama variată a produselor de patiserie.

Patiserii folosesc o combinație de abilitate culinară și creativitate în coacere, decorare și aromă cu ingrediente. Mai multe produse coapte necesită o mulțime de timp și atenție. Prezentarea este un aspect important al patiseriei.

Certificatul obtinut la compania noastră în urma promovării examenului de absolvire poate fi recunoscut în țările Uniunii Europene prin aplicarea apostilei de la Haga la Prefectură dupa ce, certificatul în original și anexa au fost analizate de către comisia de autorizare la care s-a aplicat timbrul sec.

 

Programul cursurilor teoretice și a activității practice este flexibil și adaptabil in funcție de nevoile cursanțiilor

 

1Inscrie-te ACUM!

În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare (click aici), sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesibonale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

 

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

 

1.    Organizarea activității, norme legale:

-    Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă;

-    Aplicarea normelor de protecția mediului;

-    Organizarea activității proprii;

-    Aplicarea normelor de igienă și de siguranșa alimentelor;

-    Întocmirea documentelor specifice.

2.   Operațiuni de pregătire în vederea prelucrării materiilor prime:

-    Recepția calitativă și cantitativă a materiilor prime și auxiliare;

-    Depozitarea și transportul materiilor prime, auxiliare, a semifabricatelor și a produselor finite de patiserie;

-    Pregătirea materiilor prime și auxiliare.

3.  Operațiuni de preparare (tehnologia meseriei):

-    Prepararea tipurilor de aluat pentru patiserie;

-    Prelucrarea aluatului;

-    Asamblarea semifabricatelor în vederea coacerii;

-    Coacerea semifabricatelor;

-    Pregătirea produselor finite de patiserie pentru depozitare.

 


 

Competente profesionale necesare inrolare curs

Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase)

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase)

Certificat de naștere

Certificat de căsătorie/decizie de divorț (dacă este cazul).

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Organizarea activității

norme legale

Operațiuni de pregătire în vederea prelucrării materiilor prime

Operațiuni de preparare (tehnologia meseriei)