Competente Informatice


Competente Informatice

COR: 0000
ACREDITARE: ANC

Competențe Informatice
Curs de specializare, autorizat ANC
Cod COR:
fără COR

Cursul este recomandat persoanelor care doresc sa-si dezvolte competentele de utilizare a calculatorului pentru eficientizarea activitatii profesionale si a comunicarii, la locul de munca, acasa sau la scoala.

Scopul programului este acela de a familiariza participantii cu notiuni legate de:

-          componentele software si hardware ale unui computer, notiuni de retelistica si protectie a datelor

-          utilizarea sistemului de operare Windows si functiile oferite de acesta

-          utilizarea editorului de texte Word si particularitatile acestuia: formatare text, imagini, tabele, stiluri si alte functii

-          notiuni legate de foile de calcul, formatare celule, formule matematice si diferite functii, crearea diagramelor si prelucrarea acestora in Excel

-          notiuni legate de slide-urile de lucru, tipurile acestora si gestionarea lor, crearea tabelelor, diagramelor si a organigramelor, lucrul cu obiecte grafice si imagini, aplicarea efectelor de animatie si tranzitie, aplicarea sabloanelor .

In urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare (click aici), sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:
1.    Familiarizarea cu noțiunile introductive privind folosirea computerului;
2.    Noțiuni de hardware;
3.    Rețelele de calculatoare;
4.    Editare text;
5.    Calcul tabelar;
6.    Realizare prezentări și documente imprimabile.

Competente profesionale necesare inrolare curs

Copie diplomă invatamant general obligatoriu (opt/zece clase absolvite)

Acte necesare pentru inscriere

Copie carte de identitate

Copie diplomă invatamant general obligatoriu (opt/zece clase absolvite)

Copie certificat de naștere

Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Familiarizarea cu noțiunile introductive privind folosirea computerului

Noțiuni de hardware

Rețelele de calculatoare

Editare text

Realizare prezentări și documente imprimabile