Contabilitate Primara


Contabilitate Primara

COR: 331302
ACREDITARE: ANC


LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilităţii :

Art. 1. Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, şi contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activităţii.

…………………………………………………………………………………….

Art. 43. Efectuarea cu ştiinţă de înregistrări inexacte, precum şi omisiunea cu ştiinţă a înregistrărilor în contabilitate, având drept consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum şi a elementelor de activ şi de pasiv ce se reflectă în bilanţ, constituie infracţiunea de fals intelectual şi se pedepseşte conform legii.

Daca doriti sa profesați în domeniul contabil, vă recomandăm să incepeti cu acest curs!

Fiecare companie are un departament de contabilitate în care se gestionează datele primare legate de activitatea sa, în principal de stocuri, plăți și creanțe.

         Notiunea de contabilitate primara se refera la intocmirea documentelor contabile urmatoare care stau la baza inregistrarii in tranzactiilor economice:
- contabilitatea registrului de casa;
- contabilitatea notelor de intrare-receptie (nir-uri);
- intocmirea deconturilor de cheltuieli;
- intocmirea facturilor care trebuie emise de catre client (facturare);
- intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie;
- completarea de chitante, cecuri, ordine de plata, foi de varsamant;
- intocmirea de state de plata, pontaje; 

Programul cursurilor teoretice și a activității practice este flexibil și adaptabil în funcție de nevoile cursanților.

Acest curs are un accent deosebit pe activitatea de contabilitate primara  în special pentru următoarele capitole:

Capitolul : Gestionarea și Corectarea și Arhivarea Documentelor:

1.Factura.Aplicații:livrări de bunuri, prestări de servicii, discounturi, stornări.Factură de avans.

2.Notă de recepție.Aplicații practice la recepția bunurilor.

3.Avizul de însoțire a mărfii.Aplicații practice:livrări de bunuri, transferuri de bunuri. Facturarea în urma emiterii avizului.

4.Bonul de predare-transfer. Bonul de consum. Fișa de magazie

Capitolul : Întocmirea/completarea documentelor primare-Mijloace bănești și decontările:

1.Chitanța.Dispoziția de plata/Dispoziția de încasare.

2.Ordinul de deplasare.Decontul de cheltuieli.Documente privind depunerea și ridicarea de numerar.Ordinul de plată.

Certificarea este esențială în orice ocupație,  ea atestă faptul că aveți cunoștințele necesare obținerii unui produs sau serviciu de calitate. De asemenea, reprezintă un plus în fața oricarui profesionist care nu este specializat in această activitate : certificarea înseamnă credibilitate.

Certificarea vă ajută în demersurile de accesare a fondurilor europene în activitățile suport ale proiectelor, oferind competențele necesare unei activități legale pe piața românească și internațională, inclusiv europeană. Obținerea unui certificat de perfecționare eliberat de http://www.anc.edu.ro  fiind obligatorie pentru orice viitor specialist în domeniul contabilității, care poate fi cooptat oricând într-un program de finantare european http://www.fonduri-ue.ro .

Ca urmare a absolvirii cursului de contabil veţi putea să evoluaţi cu succes în cadrul departamentelor de contabilitate din orice organizaţie de stat (minister www.guv.ro , societate națională, regie autonomă, administrație publică www.administratie.ro  sau administrație locală), ori privată în care veţi lucra, indiferent dacă este organizației multinațională www.eulerhermes.ro , străină sau românească,  ori un ONG www.just.ro/ro/registrul-national-ong

Cursul de contabil absolvit la noi vă oferă cunoștințe practice și teroretice suficiente pentru a începe o carieră de succes a unui profesionist în această activitate, dar și în cele conexe cu resursele umane!

Echipa noastra va fi alaturi de tine si dupa absolvire cu sfaturi si proiecte, iar daca doresti informatii si consultanță suplimentară vom fi mereu aici http://cursuriautorizate.eu/contact .

Persoanele care doresc Certificat de Absolvire ANC, trebuie sa mai parcuga 10 ore de studiu. Pentru studiu suplimentar se percepe o taxă de 150 lei. In urma examenului ANC, absolvenții  cursului vor beneficia de Certificatul de Absolvire  însoțit de Suplimentul Descriptiv al acestuia.

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

·         Gestionarea și arhivarea documentelor

·         Utilizarea Calculatorului

·         Întocmirea/completarea documentelor primare

·         Contarea operațiunilor patrimoniale

·         Efectuarea calculelor specifice

·         Completarea registrelor contabile

·         Întocmirea balanței de verificare

·         Evaluarea patrimonială

·         Transmiterea documnetelor specifice

Competente profesionale necesare inrolare curs

Studii medii (bacalureat)

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Studii medii (bacalureat)

Certificat de naștere

Certificat de căsătorie/decizie de divorț (dacă este cazul)

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Gestionarea și arhivarea documentelor

Întocmirea/completarea documentelor primare

Contarea operațiunilor patrimoniale

Efectuarea calculelor specifice

Completarea registrelor contabile

Evaluarea patrimonială

Transmiterea documnetelor specifice