Inspector/Referent Resurse Umane


Inspector/Referent Resurse Umane

COR: 333304
ACREDITARE: ANC

Rolul inspectorului de resurse umane într-o organizaţie este esenţial pentru buna funcţionare a acesteia iar acest curs organizat de centrul nostru de formare profesională este adresat tuturor celor care doresc să ocupe o poziţie în departamentul de resurse umane dintr-o instituţie publică sau privată. Prin acest curs veţi învăţa să întocmiţi şi să gestionaţi toate documentele necesare activităţii de administrare a resurselor umane într-o organizaţie şi veţi cunoaşte toate prevederile legale din acest domeniu. De asemenea, acest training veţi fi familiarizat cu toate procedurile necesare desfăşurării activităţii de resurse umane şi veţi învăţa să utilizaţi programul REVISAL  https://www.inspectiamuncii.ro/reges .

              Programul cursurilor teoretice și a activității practice este flexibil și adaptabil în funcție de nevoile cursanților.

În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări. Aceasta diploma acreditata va va ajuta la o viitoare angajare, la obtinerea unui job, in urmatoarele functii: manager resurse umane, director resurse umane, responsabil resurse umane, inspector hr.


Certificarea este esențială în orice ocupație,  ea atestă faptul că aveți cunoștințele necesare obținerii unui produs sau serviciu de calitate. De asemenea, reprezintă un plus în fața oricarui profesor care nu este specializat in educația adulților: certificarea înseamnă credibilitate.

Certificarea vă ajută în demersurile de accesare a fondurilor europene în activitățile suport ale proiectelor, oferind competențele necesare unei activități legale pe piața românească și internațională, inclusiv europeană. Obținerea unui certificat de perfecționare eliberat de http://www.anc.edu.ro  fiind obligatorie pentru orice viitor specialist în domeniul resurselor umane, care poate fi cooptat oricând într-un program de finantare european http://www.fonduri-ue.ro .

Ca urmare a absolvirii cursului de Inspector/Referent Resurse Umane veţi putea să evoluaţi cu succes în cadrul departamentelor de resurse umane din orice organizaţie de stat (minister www.guv.ro , societate națională, regie autonomă, administrație publică www.administratie.ro  sau administrație locală), ori privată în care veţi lucra, indiferent dacă este organizației multinațională www.eulerhermes.ro , străină sau românească,  ori un ONG www.just.ro/ro/registrul-national-ong

Cursul de inspector / referent resurse umane absolvit la noi vă oferă cunoștințe practice și teroretice suficiente pentru a începe o carieră de succes a unui profesionist selecție, recrutare, salarizare și gestionarea resurselor umane!

Echipa noastra va fi alaturi de tine si dupa absolvire cu sfaturi si proiecte, iar daca doresti informatii si consultanță suplimentară vom fi mereu aici http://cursuriautorizate.eu/contact .

 

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

 

1.     Planificarea activităţilor

2.     Comunicarea cu angajaţii

3. Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitate şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

4.      Întocmirea documentelor de evidenţă a personalului

5.      Gestionarea documentelor de evidenţă a personalului

6.      Organizarea recrutării personalului

7.      Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor

8.      Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat

9.      Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului

10.  Cunostinte in "Managementul Resurselor Umane" 

Competente profesionale necesare inrolare curs

Diplomă de Bacalaureat

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Certificat de naștere

Certificat de căsătorie/decizie de divorț (dacă este cazul).

Diplomă de Bacalaureat

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului

Organizarea recrutării personalului

Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitate şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor