Arhivar

COR: 441501
ACREDITARE: ANC

Arhivar

Curs de inițiere, autorizat ANC (click aici)

Cod COR: 441501

Durată: 120 de ore.

Studii minime pentru participare: Diplomă de Bacalaureat.Din cele mai vechi timpuri oamenii au cules și au păstrat informații, fiind conștineți de valoarea inestimabilă a acestora. Arhiva este esențială în orice domeniu, fiind oglinda activității desfășurate, iar meseria de Arhivar este o știință în sine.

Aceasta este foarte căutată pe piața muncii deoarece, conform legislației în vigoare, orice instituție publică, organizație sau firmă are obligația să își constituie, să își organizeze și să își gestioneze arhiva cu personal calificat în acest domeniu.

Cursul de arhivar organizat de centrul nostru de formare profesională îți asigură toate cunoștințele obligatorii exercitării acestei ocupații și îți facilitează asimilarea legisației specifice în acest domeniu.

Absolvenții cursului de Arhivar vor cunoaște metodele necesare întocmirii nomenclatorul arhivistic: administrarea documentelor în depozitul de arhivă, operațiunile arhivistice desfășurate asupra documentelor, valorificarea informațiilor din documente, asigurarea condițiilor de conservare a documentelor în depozit. Metodele sunt conforme atât cu legislația din domeniu, cât și cu standardelele internaționale în vigoare (ICA, ISO, DIRKS).

În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare (click aici), sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC).

 

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

 

1.    Cunoașterea întocmirii nomenclatorului arhivistic și înaintarea către Arhivele Naționale:

-    Întocmirea nomenclatorului arhivistic;

-    Întocmirea listei genurilor și a categoriilor de documente;

-    Înaintarea nomenclatorului arhivistic la Arhivele Naționale;

2.    Administrarea documentelor în depozitul de arhivă:

-    Preluarea documentelor de la conpartimente sau alte instituții;

-    Așezarea documentelor în depozite;

-    Predarea documentelor la Arhivele Naționale;

3.    Operațiuni arhivistice desfășurate asupra documentelor:

-    Planificarea operațiunilor de prelucrare;

-    Ordonarea documentelor;

-    Inventarierea documentelor;

-    Selecționarea documentelor;

-    Actualizarea instrumentelor de evidență și administrarea bazei de date;

4.    Valorificarea informațiilor din documente:

-    Înregistrarea solicitărilor;

-    Întocmirea / eliberarea unor acte;

5.    Asigurarea condițiilor de conservare a documentelor din depozit:

-    Asigurarea condițiilor de întreținere a depozitului;

-    Monitorizarea parametrilor din depozit și a integrității mijloacelor de protecție;

-    Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă și de prevenire a incendiilor;

-    Aplicarea normelor de protecția mediului.

Competente profesionale necesare inrolare curs

Diplomă de Bacalaureat

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Diplomă de Bacalaureat

Certificat de naștere

Certificat căsătorie/decizie divorț (dacă este cazul).

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Cunoașterea întocmirii nomenclatorului arhivistic și înaintarea către Arhivele Naționale

Administrarea documentelor în depozitul de arhivă:

Operațiuni arhivistice desfășurate asupra documentelor

Ordonarea documentelor

Valorificarea informațiilor din documente

Asigurarea condițiilor de conservare a documentelor din depozit

Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă și de prevenire a incendiilor