NOUTATI LEGISLATIVE

NOUTATI LEGISLATIVE

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu


Legea 98/2016 privind achiziţiile publice

l Art. 179 , litera G . din capitolul IV , sectiunea 6 , subsectiunea 3 referinte de aplicare Actul din Instructiunile 1/2017

l Art. 187 , alin.( 8 ), litera A . din capitolul IV , sectiunea 7 referinte de aplicare Actul dinInstructiunile 1/2017

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Norme Metodologice din 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

l Art. 33 , alin.( 5 ) din capitolul II , sectiunea 4 , subsectiunea 3 referinte de aplicare Actul dinOrdinul 842/2016

l Art. 33 , alin.( 5 ) din capitolul II , sectiunea 4 , subsectiunea 3 referinte de aplicare Actul dinOrdinul 175/2016

Hotarirea 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

l Art. 1 modificat de Art. I , punctul 1 . din Hotarirea 877/2016

l Art. 3 modificat de Art. I , punctul 3 . din Hotarirea 877/2016

l Art. 4 modificat de Art. I , punctul 4 . din Hotarirea 877/2016

l Art. 4 completat de Art. I , punctul 5 . din Hotarirea 877/2016

l Art. 5 modificat de Art. I , punctul 6 . din Hotarirea 877/2016

l Art. 6 modificat de Art. I , punctul 7 . din Hotarirea 877/2016