Apicultor


Apicultor

COR: 612301
ACREDITARE: ANC

Ocupația de Apicultor este pe cât de frumoasă, pe atât de dificilă. Albinele sunt insecte fragile și pretențioase. De aceea apicultorul are nevoie de cunoștințe solide în îngrijirea albinelor. El organizează lucrările de primăvară în stupină, asigură înmulțirea familiilor, se îngrijește de starea lor de sănătate și le pregătește minuțios pentru iernat. De asemenea, apicultorul se îngrijește de recoltarea, ambalarea și valorificarea produselor în conformitate cu standardele de calitate, precum și de îmbunătățirea bazei melifere.

Certificarea este esențială în apicultură, ea atestă faptul că aveți cunoștințele necesare obținerii produselor de calitate. De asemenea, reprezintă un plus în fața simplului producător domestic: certificarea înseamnă credibilitate. 

În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Programul cursurilor teoretice și al activității practice este flexibil și adaptabil în funcție de nevoile cursanților. Și mai mult. Echipa noastră va fi alături de tine și după absolvire cu sfaturi și proiecte, iar dacă dorești informații și consultanță suplimentare, vom fi mereu aici. http://cursuriautorizate.eu/contact.


Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

1.                  Dezvoltarea profesională, comunicarea și lucrul în echipă:

-          Comunicarea la locul de muncă;

-          Lucrul în echipă;

-          Perfecționarea pregătirii profesionale;

2.                  Aplicarea normelor obligatorii:

-          Aplicarea normelor SSM, PSI și sanitar-veterinare;

3.                  Pregătirea și organizarea activității:

-          Aprovizionarea cu materii prime și materiale;

-          Întocmirea planului de venituri și cheltuieli în stupină;

-          Întocmirea documentelor specifice în stupină;

4.                  Activitatea de apicultură:

-          Pregătirea familiilor de albine pentru perioada de iernare;

-          Organizarea lucrărilor de primăvară în stupină;

-          Organizarea stupăritului pastoral;

-          Înmulțirea familiilor de albine;

-          Asigurarea stării de sănătate a albinelor;

5.                  Întrebuințarea produselor apicole:

-          Recoltarea și condiționarea produselor apicole;

-          Valorificarea produselor apicole;

-          Îmbunătățirea bazei melifere.

 

Competente profesionale necesare inrolare curs

Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase)

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Diplomă învățământ general obligatoriu (8/10 clase)

Certificat de naștere

Certificat de căsătorie/decizie de divorț (dacă este cazul)

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Dezvoltarea profesională

comunicarea și lucrul în echipă

Aplicarea normelor obligatorii

Pregătirea și organizarea activității

Activitatea de apicultură

Întrebuințarea produselor apicole