Administrator Pensiune


Administrator Pensiune

COR: 515203
ACREDITARE: ANC

Administrator Pensiune Turistică

Curs de calificare, autorizat ANC

Cod COR: 5121.2.4

Durată: 720 de  ore (240 teorie, 480 practică)

Preț: 450 de lei

Studii minime pentru participare: învățământ mediu, cu sau fără bacalaureat


Cursul se adresează tuturor deținătorilor de pensiuni turistice sau managerilor acestora, fiind necesar în vederea unei bune administrări.

Urmând acest curs veți învăța să organizați activitățile specifice unității și să mențineți o mai bună legătură cu: angajații, clienții, partenerii, furnizorii, administrația locală, agenții de turism sau băncile. Acestea fiind spuse, absolventul cursului va fi familiarizat cu o serie de noțiuni de bază ce fac obiectul unor discipline diverse precum: contabilitatea, legislația din domeniu, resursele umane, catering, marketing și PR.

În urma promovării examenului se va emite certificatul de absolvire/calificare (click aici), sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de către membrii Comisiei de Examinare numite de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC).

 

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii examenului ANC:

 

1.    Comunicare și dezvoltare personală:

-    Comunicarea eficientă la locul de muncă;

-    Munca în echipa multidisciplinară;

-    Gestionarea informațiilor cu ajutorul calculatorului

2.    Activități generale pe domeniul de activitate:

-    Promovarea imaginii pensiunii;

-    Organizarea activității în cadrul pensiunii turistice;

-    Aplicarea normelor SSM și PSI;

-    Verificarea gestionării financiare.

3.    Activități specifice ocupației:

-    Promovarea directă a produsului turistic;

-    Încheierea contractelor cu clienții;

-    Efectuarea operațiilor specifice de cazare și alimentație;

-    Asigurarea unui climat favorabil turiștilor;

-    Oferirea serviciilor pensiunii către client;

-    Organizarea programelor turistice operaționale;

-    Oferirea informațiilor de interes turistic;

-    Rezolvarea reclamațiilor clienților.

Competente profesionale necesare inrolare curs

Diplomă învățământ mediu

cu sau fără bacalaureat

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Diplomă învățământ mediu

cu sau fără bacalaureat

Certificat de naștere

Certificat de casătorie/decizie de divorț (dacă este cazul)

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Organizarea activității în cadrul pensiunii turistice

Promovarea imaginii pensiunii

Promovarea directă a produsului turistic

Asigurarea unui climat favorabil turiștilor

Oferirea serviciilor pensiunii către client;

Rezolvarea reclamațiilor clienților.