Agent de turism - ghid


Agent de turism - ghid

COR: 511301
ACREDITARE: ANC


Agentul de turism este persoana care însoţeşte turistul pe tot parcursul călătoriei, având scopul de a îndruma, explica şi povesti despre o zonă sau un obiectiv turistic. Un bun agent de turism trebuie să fie instruit şi informat cu privire la toate aspectele specifice acestui domeniu de activitate. Cursul nostru îşi propune să răspundă tuturor cerinţelor  dumeavoastră pentru a vă transforma într-un bun profesionist.


Un bun agent de turism trebuie să deţină o serie de calităţi. Unele dintre acestea sunt înnăscute, iar pe celelalte le veţi dobândi în timpul cursului. De asemnea, un bun agent de turism este persoana la care turiştii revin continuu pentru a le prezenta aranjamentele turistice.  


La ora actuală practicarea profesiei în calitate de agent de turism-ghid se face pe baza Atestatului emis de Autoritatea Naţională în Turism în baza Certificatului de Calificare emis de organizaţia noastră.


Cursurile de calificare în domeniul turismului vă oferă informații indispensabile legate de cunoaşterea legislaţiei generale în domeniul turismului şi a celei specifice în activitatea de turism, ceea ce presupune atât dobândirea competenţelor informatice specifice agenţiei de turism, cât şi competenţele de vânzări specifice agenţiei.


În urma promovării examenului se emite certificatul de absolvire/calificare, sub siglele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Educației Naționale, recunoscut atât în România cât și în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele profesionale dobândite în urma evaluării efectuate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Programul cursurilor teoretice și al activității practice este flexibil și adaptabil în funcție de nevoile cursanților. Și mai mult. Echipa noastră va fi alături de tine și după absolvire cu sfaturi și proiecte, iar dacă dorești informații și consultanță suplimentare, vom fi mereu aici. http://cursuriautorizate.eu/contact.


Competente profesionale necesare inrolare curs

Învăţământ general obligatoriu

Acte necesare pentru inscriere

Carte de identitate

Copie Certificat de Nastere

Certificat de căsătorie/decizie de divorţ (dacă este cazul)

Diplomă învăţământ general obligatoriu

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii

Cunoaşterea reglementărilor referitoare la sănătate şi securitate în muncă

Cunoaşterea legislaţiei generale în domeniul turismului şi specifice în activitatea de turism

Comunicare interpersonală

Lucrul în echipă în agenţia de turism

Comunicare profesională în limba engleză în agenţia de turism

Competenţe informatice specifice agenţiei de turism

Competenţe de bază în geografia turismului

Competenţe de vânzări specifice agenţiei de turism

Gestionarea solicitărilor clienţilor agenţiei de turism

Utilizarea sistemelor software specifice în agenţia de turism

Studierea. Ofertarea. Vânzarea serviciilor/produselor turistice

Administrarea documentelor de evidenţă operativă şi de încasări/plăţi specifice activităţii agenţiei de turism

Ofertarea şi vânzarea poliţelor de asigurare şi încasarea contravalorii acestora

Întocmirea schiţei primare a activităţilor turistice

Oferirea informaţiilor de interes turistic

Asigurarea unui climat favorabil turiştilor

Coordonarea activităţilor turistice

Derularea activităţilor administrative

Întocmirea programelor opţionale

Gestionarea fondurilor alocate activităţii

Asigurarea formalităţilor la trecerea frontierei

Elaborarea raportului final